Seminar

Chuỗi seminar khoa học chuyên ngành về Địa chất, Kiến tạo, Địa mạo, Địa vật lý Việt Nam do Tạp chí Các Khoa học về Trái đất (Vietnam Journal of Earth Sciences), Hội Kiến tạo Việt Nam, Hội Đệ tứ – Địa mạo Việt Nam, và Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam tổ chức hàng tháng từ tháng 3 năm 2022 qua nền tảng ZOOM

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/6504955775

Link đăng ký trình bày: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODvFokuUm3JoNy7X3jJgDKWq9RdSCF2S/edit#gid=167525716

TS. Đặng Vũ Khắc, Đại học Sư Phạm Hà Nội: “Lún đất tại Quảng Ninh, Việt Nam: Tiếp cận PSInSAR sử dụng ảnh Sentinel 1”
TS. Nông Thị Quỳnh Anh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: “Hoạt động magma-kiến tạo giai đoạn Mesozoi sớm và Mesozoi muộn khu vực Tây Nam Việt Nam – Đông Nam Campuchia”.

Nong ATQ, Hauzenberger CA, Gallhofer D, Dinh SQ (2021) Geochemistry and zircon U Pb geochronology of Late Mesozoic igneous rocks from SW Vietnam – SE Cambodia: Implications for episodic magmatism in the context of the Paleo-Pacific subduction. Lithos 390–391:106101. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106101

Nong ATQ, Hauzenberger CA, Gallhofer D et al (2022) Early Mesozoic granitoids in southern Vietnam and Cambodia: A continuation of the Eastern Province granitoid belt of Thailand. J Asian Earth Sci 224:105025. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.105025

Nong, A.T., Hauzenberger, C.A., Gallhofer, D. et al. Geochemical and zircon U-Pb geochronological constraints on late Mesozoic Paleo-Pacific subduction-related volcanism in southern Vietnam. Miner Petrol (2022). https://doi.org/10.1007/s00710-022-00785-z

TS. Thái Anh Tuấn, Viện Vật lý Địa cầu(IGP-VAST): “Động đất kích thích hồ chứa khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2: Đặc điểm hoạt động, cơ chế phát sinh và quy luật xuất hiện”.
Prof. Bùi Tiến Diệu, University of South-Eastern Norway and Dr. Bùi Thị Kiên Trinh, Thuyloi University: “Deformation forecasting of a hydropower dam by hybridizing a long short-term memory deep learning network with the coronavirus optimization algorithm”.
TS. Phạm Thanh Thùy, Nghiên cứu Sau Tiến Sĩ, Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU), Viện Địa chất (IGS-VAST): “Thạch luận đá granit tuổi Eocen và Oligocen sớm ở khối nâng Phan Si Pan, Tây Bắc Việt Nam: Ý nghĩa địa hóa vàmối tương quan với quá trình tiến hóa vỏ Kainozoi của khối Nam Trung Hoa”.
NCS. Bùi Huy Hoàng, Viện Dầu khí Việt Nam và University of Copenhagen: “Tiến hóa kiến tạo trong Paleogen khu vực phía Bắc bể Sông Hồng sử dụng tài liệu địa chấn, giếng khoan dầu khí kết hợp với ảnh UAV trên đảo Bạch Long Vĩ”
TS. Phạm Như Sang, Trường ĐH Mỏ-Địa chất và Tongji University: “Quá trình phong hóa ở lưu vực sông Mekong và mối liên quan đến sự biến đổi gió mùa Đông Á trong giai đoạn Đệ tứ muộn từ nghiên cứu lỗ khoan trầm tích ở phía nam Biển Đông”.

Geosciences are improving the lives of people in Vietnam