Dương Nguyễn-Thùy**

Full name:              Nguyễn-Thùy Dương (A, pollen)

Professional Preparation

 • VNU University of Science           Geology                      B.S., 2001
 • Greifswald University                  Paleontology (Pollen & Spore)         Ph.D., 2006

Appointments

 • 2008 – present: Lecturer, Faculty of Geology, VNU University of Science, Hanoi
 • 2013 – 2018: Vice Dean, Faculty of Geology, VNU University of Science, Hanoi

Publications

 1. Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Hong Lieu, Nguyen Thi Thu Cuc, Yoshiki Saito, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Minh Phuong, An Thi Thuy, 2020. Holocene paleoshoreline changes of the Red River Delta, Vietnam. Review of Palaeobotany and Palynology, Vol. 278, 104235. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2020.104235.
 2. Nguyễn-Văn, H., Schimmelmann, J.P., Nguyễn-Thùy D., Ojala, A.E.K, Unkel, I., Nguyễn-Đình, T., Fukumoto, Y., Doiron, K.E, Sauer, P.E., Drobniak, A., Nguyễn-Thùy, D, Nguyễn, T.A.N, Đỗ-Trọng, Q., Nguyễn-Thị, H., Nguyễn-Ánh, D., Nguyễn-Văn, T., and Schimmelmann, A., 2020. Environmental history recorded over the last 70 years in Biển Hồ Maar sediment, Central Highlands of Vietnam. Quaternary International.  https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.05.013.
 3. Nguyen Thuy Duong, Pim de Klerk và Hans Joosten (2015), Presence of Camptotheca in the Red River Delta (North Vietnam) during the Holocene Revealed by Palynological Studies. European Journal of Medicinal Plants, 2015; 5 (3) : 260-271; http://dx.doi.org/10.9734/EJMP/2015/14153 [Full PDF]
 4. Thanh Tống Duy, Phương Tạ Hoà, Janvier Philippe, Hùng Nguyễn Hữu; Cúc Nguyễn Thị Thu; Dương Nguyễn Thùy, 2013. The Silurian and Devonian in Vietnam – Stratigraphy and facies. Journal of Geodynamics, 69, 165-185, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2011.10.001
 5. Nguyen Thuy Duong (2018), Palynological characteristics in several cores in the Red River Delta in relation to sea level change and cultivation in Holocene. Rice in Southeast Asia – Past and Present (Workshop 2018 abstract), January 4-6th, 2018  Bangkok, Thailand [https://www.ucl.ac.uk/rice/rice-southeast-asia-past-and-present-workshop-2018-old].
 6. Nguyen Thuy Duong (2018), The evolution of the Song Hong (Red River) delta in relation to Holocene changes in climate and sea level. The 2018 Western Pacific Sedimentology Meeting (abstract), 19th~20th, March 2018, GwangJu, Korea.
 7. Schimmelmann, A., Hướng Nguyễn-Văn, Dương Nguyễn-Thùy, Jan P. Schimmelmann, Antti E.K. Ojala, Nguyệt Nguyễn-Ánh, Quốc Trọng Đỗ, Dương Thùy Nguyễn, Phương Hòa Tạ, Vũ Huỳnh-Kim, Nhi Quỳnh Phạm-Nữ, Bernd Zolitschka, Ingmar Unkel (2018) Maar sediment in central Vietnam Highland near Pleiku: An archive of regional monsoon intensity? Maar2018, 7th International Maar Conference, 21-25 May, Olot, Spain, 2018http://maar2018.com/ [Abstract PDF] [Poster PDF]
 8. Thuy-Duong Nguyen, Phuong Ta-Hoa, Thao Hoang-Minh (2014), Sustainable Use of Geoheritage Values: A Case Study of Ba Vi – Son Tay Aspiring Geopark, Hanoi, Vietnam. Proceedings of 13th International Symposium on Mineral Exploration, Hanoi, Vietnam, September 22 – 24, 2014, p169-174 [Full PDF].
 9. Thao Hoang-Minh, Lan Nguyen-Thanh, Thuy-Duong Nguyen, Duc-Thanh Nguyen, Le Thi Lai, Nguyen Thi Minh Thuyet, Joern Kasbohm, Roland Pusch, Sven Knutsson, 2014. Mineralogical characterization of Di Linh bentonite, Vietnam: A methodological approach of X-ray diffraction and transmission electron microscopy. Proceeding of 13th International symposium on Mineral Exploration, Hanoi, Vietnam, September 22 – 24, 2014 .p143-148 [Full PDF].
 10. Nguyễn Thùy Dương, Đinh Văn Thuận (2016), Significance of Palynology in Paleoenvironmental Reconstruction of Holocene Sediments in the Red River Delta. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, V. 32, n. 2S, june 2016. ISSN 2588-1094. https://js.vnu.edu.vn/EES/article/view/3038 [Full PDF]
 11. Nguyễn Thùy Dương, Tạ Hòa Phương, Nguyễn Thị Thu Cúc, 2016.  Đánh giá vai trò của công viên địa cảnh trong phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, số đặc biệt, trang 92-99/ĐH Quốc gia HN.
 12. Nguyen Thuy Duong, Duong Manh Linh, 2011. Characteristics of pollen and spore in sediment of the Hanoi area in relation to climate and vegetation change in Holocene. Vietnam Journal of Earth Sciences 33(3), 297-305.   http://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/336/0   [Full PDF]
 13. Nguyễn Thùy Dương, 2011. A proof for presence of ancient coastline in Thanh Mien area (Hai Duong province) in the Flandrian transgressive phase. VNU Journal of Science, Earth Sciences 27, No. 1S (2011) 1-11.
 14. Nguyễn Thùy Dương, 2010. Sự vận chuyển và lắng đọng bào tử, phấn hoa trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa của miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 48, số 2A, tr. 838-847.
 15. Nguyễn Thùy Dương, 2009. Palynological investigation from a deep core at the coastal area of the Red River Delta, Vietnam. Journal of Sciences – Natural sciences and technology, Vietnam national University, Hanoi, 25,192 – 203.
 16. Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Thùy Dương, 2003. Thực vật ngập mặn với tiến hóa trầm tích và cổ khí hậu trong Holocen vùng cửa Sông Hồng. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 25, 97-102.

Geosciences are improving the lives of people in Vietnam