Biển Hồ có đáy hay không?

“Biển Hồ có đáy hay không?” – Giới thiệu kết quả bước đầu nghiên cứu về cổ hồ học Biển Hồ Gia Lai Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Nhóm nghiên cứu Biển Hồ – EOS Geoscience Research GroupKhoa Địa chất – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội334 Nguyễn Trãi, … Continue reading Biển Hồ có đáy hay không?